Investago | logo
Investago
Investago
Profil spoločnosti
Naším poslaním je zásobovať obchodníkov čerstvými novinkami. Zrýchlite s Investago!
Za každým úspešným investorom stoja výborné znalosti. Investago stojí za vami a odteraz budeme vaším partnerom v tomto rýchlom svete. Veríme, že poskytovanie výnimočných informácií z trhu pomôže každému obchodníkovi robiť správne rozhodnutia. Pozrite si naše novinky a buďte pripravení vydať sa na cestu obchodovania.
Investago | Prispôsobenie pre<br> náročných obchodníkov
Prispôsobenie pre
náročných obchodníkov
Investago | Najinteligentnejší<br> systém
Najinteligentnejší
systém
Investago | Kompletná digitálna<br> integrácia
Kompletná digitálna
integrácia
Investago
Kontaktujte nás

Neváhajte nám poslať akúkoľvek požiadavku. Náš tím podpory je vám k dispozícii 24 hodín denne a 5 dní v týždni.

Investago | office Investago
Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

Naše riešenia sú prispôsobené pre obchodníkov, ktorí hľadajú rýchlu a spoľahlivú spoločnosť. Investago poskytuje všetky nástroje pre virtuálnu komunikáciu, plánovanie investovania, komplexný pohľad na celé vaše portfólio na GO a obchodné správy v reálnom čase.

Licencia a regulácia

Investago je registrovaná obchodná značka Wonderinterest Trading Ltd, cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), ktorá je kontrolovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č. 307/16 a registračným číslom ΗΕ 332830.

I. Investičné služby
 • Prijímanie a prenos pokynov vo vzťahu k jednému alebo viacerým Finančným nástrojom.

 • Poskytovanie investičného poradenstva.

 • Vykonávanie objednávok v mene klientov.

II. Doplnkové služby
 • Úschova a správa finančných nástrojov vrátane úschovy a súvisiacich služieb.

 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.

 • Investičný prieskum a finančné analýzy alebo iné formy.

III. Finančné nástroje
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré je možné vysporiadať fyzicky alebo v hotovosti.

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné vysporiadať v hotovosti alebo ich možno vyrovnať v hotovosti podľa voľby jednej zo strán (inak ako z dôvodu zlyhania alebo inej udalosti, ktorá je dôvodom ukončenia).

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné fyzicky vysporiadať za predpokladu, že sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu alebo MTF.

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré musia byť fyzicky vyrovnané, ak to nie je uvedené inak v bode 6 časti III a nie sú na komerčné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo či sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

 • Derivátové nástroje na prenos kreditného rizika ako sú finančné zmluvy o rozdieloch

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy súvisiace s klimatickými premennými sadzbami za prepravu, emisnými kvótami alebo mierami inflácie ako aj inými oficiálnymi ekonomickými štatistikami, ktoré musia byť zúčtované v hotovosti alebo môžu byť zúčtované v hotovosti podľa voľby jednej zo zmluvných strán (inak ako z dôvodu neplnenia alebo iného dôvodu ukončenia), ako aj všetky ostatné zmluvy o derivátoch vzťahujúcich sa na aktíva, práva, povinnosti, indexy a opatrenia, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF, sú zúčtované a vyrovnané alebo sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

Obchodné podmienky

Typy príkazov: INVESTAGO poskytuje klientom tieto typy príkazov: V prípade, že je to možné, môžete si vybrať z nasledujúcich typov pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodné hodiny: Obchodné hodiny pre Forex, komodity, indexy a akcie nájdete tu.

Nástroje: Úplný zoznam dostupných obchodných nástrojov vedľa podkladového aktíva a burzy, na ktorej sa s nimi aktívne obchoduje, nájdete tu.

Rollovery: Upozorňujeme, že v prípade rolloveru sa automaticky zaúčtuje na váš účet zvýšením alebo znížením Swapu.

Demo účet je obmedzený na 30 dní, potom máte možnosť prejsť na Live účet.

Typy účtov: INVESTAGO poskytuje svojim klientom:

 • Plynulé (typické) rozpätia; trhové podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie rozpätí nad rámec typických rozpätí

 • Široká škála nástrojov (Forex, drahé kovy a CFD)

 • Štandardné obchodné loty

 • Spready od 3 pipov v EUR/USD

 • Minimálny vstupný vklad 250 USD bankovým prevodom

 • Páka do 1:100

*Požiadavka na maržu pri otváraní nových pozícií sa vypočíta na základe nového zníženého pákového efektu.

 

** Podľa oznámenia CySEC zverejneného 28. marca 2018 v súvislosti s tlačovou správou o intervenčných opatreniach týkajúcich sa produktov CFD, ktorú vydal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), by limity pákového efektu pri otvorení pozície retailovým klientom mali byť 1:30. Ak ste skúsený klient a dokážete uniesť a pochopiť riziká spojené s obchodovaním s vyššou maržou, môžete požiadať o vyššiu úroveň pákového efektu a vaša žiadosť bude preskúmaná.

 

Poznámka: Upozorňujeme, že predvolená páka ponúkaná počas procesu otvárania účtu je nastavená na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností bude táto žiadosť posúdená.

 

Swapy: Účtujú sa na konci každého pracovného dňa. V stredu sú trojnásobné. Swap body pre xStation nájdete tu.

 

Margin Call: Klientom platforma pri 100 % marži oznámi, že sa blíži automatická likvidácia ich pozícií. Klienti dostanú automatické oznámenie len vtedy, ak sú prihlásení do platformy. Preto klientom odporúčame, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojich aktív a príslušné oznámenia. Klientov tiež upozorňujeme, že keď ich marža klesne pod 50 %, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

 

Ochrana pred záporným zostatkom: Spoločnosť garantuje, že maximálna strata na účtoch klientov nikdy nepresiahne disponibilné finančné prostriedky klientov na konkrétnych účtoch. Zostatky klientov teda nikdy nie sú záporné, takže ani v prípade silných výkyvov nikdy nestratíte viac, ako ste už vložili. Múdre riadenie rizík vykonáva profesionálny personál odborníkov, aby ste neboli vystavení zbytočným rizikám.

 

Zúčtovanie dividend: Akciové a peňažné indexy odrážajú podnikové udalosti, takže ak máte otvorenú dlhú pozíciu v príslušných akciách, máte nárok na výplatu dividendy, a ak je otvorená krátka pozícia, bude vám odpísaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividendy týka akcií, s ktorými obchodujete a ktorých pozície boli otvorené najneskôr na konci dňa, ktorý predchádza prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), spoločnosť uplatní zúčtovanie dividendy. V prípade CFD transakcií týkajúcich sa jednotlivých akcií prebehne zúčtovanie dividend nasledovne:

 

 • Klientom, ktorí držia dlhé akciové pozície (CFD), budú dividendy pripísané na základe ex-dividendového vyrovnania.

 

Klientom, ktorí držia dlhé akciové pozície (CFD), budú dividendy pripísané na základe ex-dividendového vyrovnania.

 

Upozorňujeme, že dividendy môžu podliehať dani. Spoločnosť môže ukončiť alebo zmeniť zúčtovanie dividend, najmä na základe zmien právnych predpisov, zmien v regulačnom systéme, sadzby dane alebo požiadaviek na zrážkovú daň u príslušného správcu dane.

 

Poplatok za údržbu: Ide o poplatok do výšky 100 EUR (alebo ekvivalentu vo zvolenej mene) alebo nižšieho zostatku na vašom účte, ktorý bude účtovaný, ak je obchodný účet neaktívny alebo nečinný po dobu 1 mesiaca, ako je definované v zmluvných podmienkach.

 

Údržiavací poplatok sa účtom, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, účtuje každý mesiac, počnúc prvým mesiacom nečinnosti (PDF).

 

FTT: Všetky transakcie s talianskymi CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok vzťahujúci sa na nominálnu hodnotu transakcie, ako je uvedené nižšie:

 

Do EUR 2 500: 0.25 EUR

 

2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 

5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 

10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 

50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 

100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 

500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 

Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

Dokumenty potrebné na registráciu klienta

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám poskytli dokumenty na overenie vašej totožnosti a bydliska.

Overenie totožnosti klienta

Kópia jedného z nasledujúcich dokladov totožnosti

 • Cestovný pas - dvojstrana s fotografiou (MRZ/strojovo čitateľná zóna - jasne viditeľné čiary)

 • Občiansky preukaz obojstranne (MRZ/strojovo čitateľná zóna - jasne viditeľné čiary)

 • Vodičský preukaz obojstranne

Kópia musí obsahovať

 • Meno a priezvisko

 • Dátum narodenia

 • Dátum exspirácie musí sedieť

* Súčasná adresa sa nemusí zhodovať s adresou uvedenou pri registrácii.

Overenie bydliska klienta

Účelom overenia bydliska je získať adresu, na ktorej sa klient zvyčajne zdržiava, pričom táto adresa sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za dodávku služieb (elektrina, plyn, voda), pretože sa predpokladá, že tam, kde sa uhrádzajú poplatky za energie, klient aj býva.

Požadujeme kópiu jedného z nasledujúcich dokumentov:

 • Účet alebo faktúra za služby: elektrina, plyn, voda, odpadky

 • Faktúra za internet

 • Faktúra za pevnú linku

 • Výpis (z banky alebo kreditnej karty)

 • Zmluva o lízingu alebo lízingový účet

 • Štátne osvedčenie o pobyte

 • Hypotekárny úver

 • Úradné tlačivo (polícia, veľvyslanectvo, obecný úrad, daňový doklad, volebný lístok, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko

 • Dátum

Tieto dokumenty nebudú akceptované

 • Poistenie (Aegon, Trust, poistenie auta atď.)

 • Faktúra za mobilné služby

 • Ručne písané dokumenty

Iné dokumenty

Ak klient žije s rodinou a nemôže poslať doklad o pobyte vo svojom mene, požiadame ho o zaslanie nasledujúcich dokumentov od rodinného príslušníka (matka, otec, manželka, manžel).

 • Overenie totožnosti klienta

 • Overenie bydliska klienta

 • V prípade matky/otca potrebujeme rodný list klienta

 • V prípade manželky/manžela potrebujeme sobášny list.

Prosím, dbajte na to, že spoločnosť neakceptuje platby tretích strán.

Účet pre spoločnosť

Ak má klient záujem o otvorenie účtu pre vlastnú obchodnú spoločnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné predložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledujúce skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viacero skutočností naraz):

 • Číslo v obchodnom registri

 • Registrovaný názov spoločnosti a obchodné meno (ak sa líši od registrovaného názvu)

 • Sídlo a miesto podnikania, ak sa líši od sídla

 • Členovia predstavenstva, manažéri alebo iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti

 • Rozhodnutie spoločnosti vymenovať zástupcu, ktorý sa môže dostať k účtu

 • Rozhodnutie spoločnosti otvoriť účet

 • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sa nachádzajú na európskom regulovanom trhu alebo na -- treťom trhu s rovnocennými požiadavkami na zverejňovanie a transparentnosť

 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí konajú ako zástupcovia (nominálnych) vlastníkov spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov preukazujúcich požadované skutočnosti.

Documents must prove
 • Certificate of incorporation

 • Memorandum of association

 • Statuses

 • Social contract

 • Company decision form on the appointment of a representative who is authorized to access the account (Appendix No. 1)

 • Company decision opening form (Appendix No. 2)

 • In case the registered owner acts as a representative (nominee) of the ultimate owners, it is necessary to provide us with:

 • Copy of trust agreement (trust agreement)

 • POI, POR and Power of Attorney of the following persons: A representative who is authorized to access the account: final owner, owners' representative

Note: Under the applicable regulatory framework (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2014/65/EU – MiFID II), the company shall keep records containing client’s personal data, trading information, account opening documents, communications and anything else which relates to the client for at least 5 (five) years, after the termination of the business relationship with the client and where requested by the competent authority (the CySEC), unless otherwise provided for by national law, for additional period of up to 7 (seven) years.

CREDIT CARDS

In order to comply with AML guidelines and regulations, you are required to send us a cleared coloured copy of the front and back side of the credit/debit card, which you use to deposit into your trading account, so we can verify the origin of funds.

The information, which needs to be visible on the scanned copy is:

 • The card holder's name;

 • Expiration date of the card;

 • Signature on the back side of the card;

 • First 4 and the last 4 digits of your card number (for your safety of funds we highly recommend, that you cover the middle 8 digits of the credit/debit card number, as well as the CVV2 code on the back side of your card).

Clients with high activity on their trading account (account) will be asked to send DOD (Declaration of Deposits).

Kindly note that a scanned copy of the front and back side of your credit/debit card will not be required if you proceed with a wire transfer deposit. In such case, you are required to provide us with a copy of the transfer receipt/SWIFT.

Upozornenie na riziko: CFD sú zložité nástroje a je s nimi spojené vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s CFD prichádza o peniaze 72.97% účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.